> Door de verbondenheid en de bereidheid elkaar te helpen zijn FreeTesters in staat opdrachtgevers beter van dienst zijn dan “gewone” testprofessionals.
> FreeTesters komen meerdere keren per jaar samen. Er wordt dan gesproken over ontwikkelingen in het vakgebied, ontwikkelingen in de markt en 
   daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor persoonlijk contact.
Deze website bevat korte profielschetsen van FreeTesters. Daarmee geeft de site inzicht in wie aangesloten zijn bij FreeTest, welke rollen zij vervullen 
en wat de persoonlijke verhalen daarbij zijn. Tevens per FreeTester contactinformatie om de betreffende persoon direct te kunnen benaderen. \
Schroom niet contact op te nemen.

FreeTest is een netwerkorganisatie van en voor testprofessionals

 

FreeTesters:

- zijn als zelfstandige werkzaam in het vakgebied (software) testen;

- wisselen onderling kennis en ervaring uit;

- helpen elkaar bij het vinden en vervullen van een goede testopdracht;

- kunnen - door de onderlinge verbondenheid - opdrachtgevers beter van dienst zijn dan “gewone” testprofessionals;

- komen meerdere keren per jaar samen.

 

Deze website bevat korte profielschetsen van FreeTesters: Wie zijn aangesloten bij FreeTest, welke (test)rollen vervullen zij en wat is hun persoonlijke propositie daarbij? Schroom niet om contact op te nemen met een FreeTester.